Scrum là gì ?

Scrum là một phương pháp để phát triển và hoàn thiện những sản phẩm mang độ phức tạp cao. Trong đó phần mềm là sản phẩm được áp dụng phương pháp Scurm nhiều nhất. Scrum được phát triển lần đầu tiên bởi Ken Schwaber and Jeff Sutherland, hai con người này được xem như cha đẻ Scrum.

Với Scrum, con người có thể giải quyết các vấn đề phức tạp nhưng vẫn cực kỳ linh hoạt và hiệu quả. Scrum giúp cho sản phẩm của bạn được ra thị trường nhanh nhất cùng với các tính năng cốt lõi của sản phẩm đó một cách thành công nhất.

3 đặc tính của Scrum:

- Tiện dụng / dễ áp dụng (lightweight)

- Dễ hiểu dễ học (simple to understand)

- Khó để thực hành và thật sự làm chủ (difficult to master)

Scrum là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các yếu tố như vai trò (roles), sự kiện (events), công cụ (artifacts) và những quy định cơ bản. Mỗi yếu tố trên đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong sự thành công của Scrum. 

Các chiến dịch

Daily Scrum

arrow_forward

Sprint Planning - Lên kế hoạch cho hành trình của Scrum Team

arrow_forward

   

Be Ready Academy

Be Ready Education Pty Ltd
ACN 626 694 344 / ABN 80 626 694 344
[A] 14 Mercantour Blvd, Melbourne, Vic 3029, Australia
[P] (+61) 433 362 506
[E]

Log in

create an account