Product Owner - Người dẫn dắt tạo ra giá trị cho sản phẩm

Prpduct Owner là sắp xếp thứ tự ưu tiên của các tính năng trong Product Backlog nhằm tối ưu giá trị của sản phẩm khi đưa ra thị trường vào cuối mỗi Sprint.

Product Owner thủ lĩnh scrum team

Product Owner là người hiểu rõ nhất về sản phẩm và nắm giữ ngân sách để ra các quyết định phát triển sản phẩm hiệu quả

Trong Scrum Team, Product Owner chỉ là một người duy nhất. Chúng ta cần tránh trường hợp có nhiều hơn 1 Product Owner nếu không thật sự cần thiết để tránh việc xung đột ý kiến. Product Owner để ra được các quyết định chính xác là quyết đoán thì cần là người nắm ngân sách mà tổ chức đồng ý chia ra cho sản phẩm.

Công việc chính yếu của Product Owner chính là quản lý Product Backlog, 1 Scrum Artifact cực kỳ quan trọng và là sự khởi đầu cho 2 Artifact còn lại là Sprint Backlog và Product Increment. Nếu sai lầm ở ngay Product Backlog thì tất cả các công việc còn lại của Scrum xem như vô nghĩa.

Quản lý Product Backlog là bao gồm những công việc sau:

- Thêm càng nhiều thông tin vào Product Backlog càng tốt để giúp cho toàn team hiểu rõ công việc hơn.

- Sắp xếp trình tự, tính năng nào nên xây dựng trước, tính năng nào xây dựng sau để giúp sản phẩm sớm được đưa ra thị trường.

- Đảm bảo Product Backlog được rõ ràng, và được toàn team nhìn nhận và thấu hiểu một cách đầy đủ nhất.

- Nhận những thông tin từ các bên (cách team khác trong tổ chức cũng như từ ban quản lý) 

Để Product Owner làm tốt nhất công việc của mình, cả tập thể công ty cần phải tôn trọng các quyết định của họ. Và các quyết định của họ đều được thể hiện rõ ràng thông qua Product Backlog. Không ai khác có thể bắt Development làm những gì khác ngoại trừ những gì đã được lên kế hoạch trong Product Backlog

Product Backlog có thể đồng thời là Scurm Master không?

Điều này là hoàn toàn không nên. Để hiểu được lý do vì sao, bạn sẽ phải cần hiểu thật rõ ràng định nghĩa của 1 Scrum Master. Điều cơ bản nhất là khi Product Owner và Scrum Master là 1 người thì chúng ta sẽ có 1 người bị xung đột lợi ích (conflict of interest). Bên cạnh đó, khối lượng công việc của Product Owner và Scrum Master chỉ có thể thực hiện tốt nếu họ làm toàn thời gian (full time). Việc giao quá nhiều trách nhiệm cho 1 người sẽ khiến chất lượng công việc và khả năng ra quyết định của ngừoi đó suy giảm nghiêm trọng.

Một vấn đề khác nữa là nếu Product Owner vừa là Scurm Master thì họ sẽ làm việc thường xuyên với team mỗi ngày. Trong khi Product Owner thường là người ở vị trí lãnh đạo (vì họ phải là người ra quyết định được ngân sách), điều này sẽ khiếm Development Team khó chia sẻ trong các Sprint Retro. Điều này cũng làm Product Owner không có nhiều động lực để đảm bảo các thông tin cập nhật trên Product Backlog cũng như trong Sprint Planning vì họ ỷ y rằng mình sẽ có thể can thiệp thường xuyên.

Những lưu ý quan trọng khác về Product Owner? 

Bên dưới là một vài những lưu ý quan trọng, nếu thực hiện tốt bạn sẽ giúp cho vai trò của Product Owner trở nên rõ ràng và mạnh mẽ hơn

Product Owner chỉ nên là 1 người, đừng nên có hơn 1 Product Owner. Người Product Ownber có thể là đại diện của cá 1 hội đồng, tuy nhiên họ vẫn phải là người ra quyết định sau cùng về những gì tốt nhất cho sản phẩm.

Để Product Owner thành công, họ cần được toàn thể công ty, đặc biệt là ban lãnh đạo tôn trọng quyết định của họ. Scrum giúp cho những quyết định của Product Owner được thể hiện rõ ràng trên Product Backlog và được thấy bởi toàn team. 

Không ai và không một ai có thể bắt Development Team thay đổi thứ tự làm việc đã được chọn ưu tiên trên Product Backlog (quyết định của Product Owner)

 

   

Be Ready Academy

Be Ready Education Pty Ltd
ACN 626 694 344 / ABN 80 626 694 344
[A] 14 Mercantour Blvd, Melbourne, Vic 3029, Australia
[P] (+61) 433 362 506
[E]

Log in

create an account