Development Team - Những con người chân lấm tay bùn

Development Team là một nhóm những chuyên gia có đủ kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm để tạo ra sản phẩm theo định hướng được xác định bởi Product Owner. Họ là những con ngừoi thực sự chân lấm tay bùn để vượt qua những khó khăn hàng ngày để làm ra sản phẩm chất lượng nhất.

Development Team trong Scrum - Định nghĩa

Chỉ có những thành viên của Development Team mới được phép làm việc để thực sự tạo ra sản phẩm

Development Team là tên gọi chung của 1 nhóm làm việc trong Scrum. Những thành viên của nhóm này sẽ có những chức vụ khác nhau tuỳ theo yêu cầu sản phẩm cũng như ngành nghề. 

Nếu trong ngành IT thì Development Team sẽ thường là các Business Analyst (BA), Software Engineer, Quality Assurance Specialist (Tester),... hay trong ngành Marketing thì sẽ là Designer, Copywriter, Account Manager... Nói chung, 1 team sẽ có đầy đủ các thành viên để hoàn tất 1 tác vụ mà không cần hoặc phụ thuộc ít nhất vào bên thứ ba.

Theo Scrum Guide, Development Team có những tính chất đặc thù sau:

  • Self Organizing - Có khả năng tự vận hành. Không ai (kể cả Scrum Master) có thể áp đặt Development Team về cách họ thực hiện công việc trên Backlog. Ví dụ: Product Backlog yêu cầu là phần mềm cần có Database, thì Development Team được phép tự quyết chọn database mà họ thấy phụ hợp cho sản phẩm để làm.
  • Cross-functional - Các thành viên của Development Team có đầy đủ các kỹ năng để hoàn tất Product Increment (trọn vẹn 1 công việc)
  • Development Team là duy nhất trong Scrum Team, bạn không nên chia nhỏ Development Team thành các team con (sub-team) vì chỉ như vậy Development Team mới có thể vận hành hiệu quả.
  • Cho dù mỗi thành viên trong Team có khả năng chuyên biệt khác nhau, từng các nhân vẫn chịu trách nhiệm cho tất cả công việc chung của tập thể. Vì vậy Development Team không chấp nhận trường hợp thành viên chỉ làm việc mình chuyên và từ chối các tác vụ khác.

Development Team thường nên có bao nhiêu người?

Development Team cần nhỏ vừa đủ để có thể linh hoạt nhưng cũng phải vừa đủ lớn để có các thành viên biết đầy đủ kiến thức và khả năng hoàn tất những công việc phức tạp trong Sprint.

Development Team có ít hơn 3 người sẽ ảnh hưởng tới năng suất và giảm sự tương tác giữa các thành viên. Số lượng thành viên ít cũng sẽ ảnh hưởng tới khả năng chọn những người phù hợp. 

Ở phía ngược lại, Development Team với nhiều hơn 9 người sẽ khó khăn trong việc điều phối công việc. Team sẽ trở nên cồng kềnh, và trên thực tế dễ xuất hiện hiện tượng: "1 người làm, vài ba người đứng nhìn".

Tất nhiên trong các dự án phức tạp và yêu cầu lượng công việc phải có hơn 9 người, chúng ta sẽ có thể phân ra nhiều Scrum Team. Tuy nhiên, quy trình này sẽ phức tạp và mình sẽ đề cập trong một bài viết khác. 

Nghệ thuật lựa chọn thành viên của Development Team

Kỹ năng này không được đề cập trong Scrum Guide và chủ yếu dựa trên kinh nghiệm và sự tài tình của Product Owner cũng như Scrum Master. Lý tưởng nhất trong mô hình Scrum thì Product Owner cũng là người nắm giữ nguồn tiền, và vì vậy cũng quyết định luôn việc chọn lựa nhân sự cho Development Team. 

Vậy nên chọn các thành viên có tính cách ra sao? Cơ bản nhất là chọn những ai hiểu và ủng hộ các giá trị của Scrum như: tính minh bạch (Transparency), tôn trọng lẫn nhau (Respect), sự cởi mở (Openess). Việc này tuy nhìn có vẻ đơn giản nhưng rất quan trọng, và thật sự cũng rất khỏ để bạn kiểm tra được sự trung thực của 1 người. Nếu có 1 hay 1 vài người trong Team không tuân theo các giá trị của Scrum (Scrum Values) sẽ tạo ra sự bất đồng và khả năng rất cao là team sẽ tan vỡ.

 

   

Be Ready Academy

Be Ready Education Pty Ltd
ACN 626 694 344 / ABN 80 626 694 344
[A] 14 Mercantour Blvd, Melbourne, Vic 3029, Australia
[P] (+61) 433 362 506
[E]

Log in

create an account