Scrum Master - Thủ lĩnh tinh thần của Scrum Team

Scrum Master là thành viên thú vị nhất của Scrum Team, là người lãnh đạo tinh thần và đảm bảo từng thành viên của Team hiểu rõ và thực hành các nguyên tắc Scrum một cách hiệu quả.

Scrum Master hướng dẫn cả team các vận dụng Scrum

Scrum Master chịu trách nhiệm đảm bảo các giá trị của Scrum được tuân thủ và hiểu rõ bởi từng thành viên

Trong môi trường thực tế bạn sẽ thấy có những Scrum Master sau:

- Người hùng bất đắc dĩ: đây là những Scrum Master được chọn ra từng những thành viên của Development Team, chưa hiểu rõ Scrum nhưng bắt đầu được đào tạo Scrum song song với thực hành do nhu cầu cấp thiết của tổ chức khi áp dụng Scrum. Họ thường học online, và áp dụng từng kỹ năng Scrum riêng lẻ cho tới khi áp dụng được toàn bộ. Những người anh hùng này tuy có lợi thế là thực hành ngay được nhữg gì mình học qua sách vở, video, nhưng chính họ cũng là những người đang sáng chế ra các quy tắc Scrum mới không giống ai và 80% trong đó là không phù hợp (họ thường chỉ nhận ra sau khi hoàn tất những khoá học chính quy về Scrum Master).

- Dân trí thức: đây là những Scrum Master đã hoàn thành các chứng chỉ về học thuật của Scrum nhưng chưa từng trải qua bất kỳ kinh nghiệm nào. Điểm mạnh của các Master này họ nắm vững lý thuyết nền và khi triển khai Scrum, họ sẽ thực hiện bài bản hơn. Tuy nhiên, trong thực tế, do chưa có kinh nghiệm thuyết phục người khác về Scrum, bạn sẽ cảm nhận họ là những con người hơi cứng nhắc và "lý thuyết".

- Người anh hùng của gió: đây đôi khi là hợp thể của 2 dạng Scrum Master trên, nhưng điểm đặc biệt là trong thâm tâm họ vẫn bị ảnh hưởng rất nhiều bới phương pháp làm việc cũ, và không hoàn toàn có niềm tin vào lợi ích của Scrum 

 

 

 

 

 

 

 

   

Be Ready Academy

Be Ready Education Pty Ltd
ACN 626 694 344 / ABN 80 626 694 344
[A] 14 Mercantour Blvd, Melbourne, Vic 3029, Australia
[P] (+61) 433 362 506
[E]

Log in

create an account