Sự kiện Scrum

Scrum Events

Sprint Planning - Lên kế hoạch cho hành trình của Scrum Team

Sprint Planing là sự kiện xảy ra đầu tiên khi khởi đầu Sprint và là 1 trong những sự kiện rất quan trọng đòi hỏi sự đóng góp của tất cả các thành viên trong team. 

Sprint Planning có thể dài lên tới 8 tiếng cho sprint kéo dài 1 tháng và ngắn hơn cho các sprint 3 tuần, 2 tuần, 1 tuần.

Xem tiếp

Daily Scrum

Đây sẽ là 1 trong những hoạt động nhiều nhất của Scrum Team và là công cụ tạo nên giá trị của Scrum mạnh mẽ nhất.

Và đây cũng là 1 trong những sự kiện Scrum dễ bị hiểu lầm nhất.

Xem tiếp

Sprint - Trái tim của Scrum

Sprint là một loại sự kiện trong Scrum và được quy định với một khoảng thời gian nhất định từ 1 tuần cho tới tối đa 1 tháng, mà trong đó 1 đơn vị sản phẩm / tính năng (product increment) sẽ được hoàn tất trọn vẹn. 

Xem tiếp

   

Be Ready Academy

Be Ready Education Pty Ltd
ACN 626 694 344 / ABN 80 626 694 344
[A] 14 Mercantour Blvd, Melbourne, Vic 3029, Australia
[P] (+61) 433 362 506
[E]

Log in

create an account