Lê Chơn Nhựt Bình 

Lập Trình Viên / Scrum Master @ Trường Đại Học Công Nghệ Swinburne, Australia
Giảng viên @ Trường Đại Học RMIT, Melbourne, Australia
Founder / Director @ Be Ready Education Australia
Founder @ Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu cho người Điếc và Khiếm Thính Việt Nam

Chief Technology Officer (CTO) @ Talks English – Shark Tank Vietnam mùa 2

Certified Scrum Master (Scrum Aliance)
Professional Scrum Master (Scrum.org)

Linkin Profile

Với hơn 10 năm kinh nghiệm làm trong ngành IT với nhiều vị trí khác nhau và vai trò khác nhau, tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều môi trường Agile / Scrum khác nhau. Mỗi môi trường doanh nghiệp có những đặc thù khác nhau về cách thức tạo ra 1 Scrum Team cũng như làm các nào để thuyết phục đội ngũ lãnh đạo về những lợi ích của Scrum.

Ngoài ra, với vai trò là CTO của một Startup được đầu tư vốn trong chương trình Shark Tank, tôi có cơ hội áp dụng phương pháp Scrum cho một doanh nghiệp non trẻ, cả trong nội bộ doanh nghiệp và cả khi kết hợp với đối tác bên ngoài để cùng xây dựng một sản phẩm thành công.

 

Bạn có thể liên hệ tôi qua:

Email: [email protected][email protected][email protected]