Category Archives: Scrum Artifact – Công Cụ Scrum

Product Increment – Thước đo sự thành công của Sprint hiệu quả

Product Increment là tổng những tính năng sản phẩm đã được hoàn tất trong một Sprint và tất cả những Sprint trước đó. Product Increment thể hiện những giá trị mà sản phẩm có được qua các Sprint Thật đáng ngạc nhiên là Product Increment, dù được công nhận là 1 trong 3 Scrum Artifacts […]

Product Backlog – Chứa đựng những kế hoạch quan trọng cho sản phẩm

Product Backlog nói ngắn gọn là danh sách những tính năng mà bạn mong muốn Development Team sẽ làm và biến nó thành hiện thực trong tương lai Product Backlog là sản phẩm thuộc thẩm quyền của Product Owner và được xem như bản kế hoạch của Development Team Product Backlog dịch ngắn gọn sang […]

Sprint Backlog – Bản đồ định hướng ngắn hạn của Development Team

Sprint Backlog là một phần nhỏ của Product Backlog bao gồm những tính năng mà Scrum Team đã chọn để thực hiện trong một Sprint. Nói cách khác, Sprint Backlog là định hướng những gì mà Development Team sẽ làm trong team và sẽ làm trọn vẹn (“Done” increment) Nếu nói Product Backlog là những […]