Author Archives: JosephMurphy

Sprint Planning – Lên Kế Hoạch Cho Hành Trình Của Scrum Team

Sprint Planing là sự kiện xảy ra đầu tiên khi khởi đầu Sprint và là 1 trong những sự kiện rất quan trọng đòi hỏi sự đóng góp của tất cả các thành viên trong team. Sprint Planning có thể dài lên tới 8 tiếng cho sprint kéo dài 1 tháng và ngắn hơn cho […]

Những nguyên tắc phía sau tuyên ngôn Agile

Agile nổi tiếng là một framework đọc thì dễ những thật sự hiểu và thực hành thì bạn sẽ phải dành hàng tháng thậm chí là cả năm trời. Phía sau bản tuyên ngôn vỏn vẹn chỉ có 4 câu của Agile là những ý nghĩa lớn lao khác Individuals and interactions over processes and tools […]

Product Increment – Thước đo sự thành công của Sprint hiệu quả

Product Increment là tổng những tính năng sản phẩm đã được hoàn tất trong một Sprint và tất cả những Sprint trước đó. Product Increment thể hiện những giá trị mà sản phẩm có được qua các Sprint Thật đáng ngạc nhiên là Product Increment, dù được công nhận là 1 trong 3 Scrum Artifacts […]

Product Backlog – Chứa đựng những kế hoạch quan trọng cho sản phẩm

Product Backlog nói ngắn gọn là danh sách những tính năng mà bạn mong muốn Development Team sẽ làm và biến nó thành hiện thực trong tương lai Product Backlog là sản phẩm thuộc thẩm quyền của Product Owner và được xem như bản kế hoạch của Development Team Product Backlog dịch ngắn gọn sang […]

Sprint Backlog – Bản đồ định hướng ngắn hạn của Development Team

Sprint Backlog là một phần nhỏ của Product Backlog bao gồm những tính năng mà Scrum Team đã chọn để thực hiện trong một Sprint. Nói cách khác, Sprint Backlog là định hướng những gì mà Development Team sẽ làm trong team và sẽ làm trọn vẹn (“Done” increment) Nếu nói Product Backlog là những […]