Những nguyên tắc phía sau tuyên ngôn Agile

Agile nổi tiếng là một framework đọc thì dễ những thật sự hiểu và thực hành thì bạn sẽ phải dành hàng tháng thậm chí là cả năm trời.

Phía sau bản tuyên ngôn vỏn vẹn chỉ có 4 câu của Agile là những ý nghĩa lớn lao khác

Individuals and interactions over processes and tools

Working software over comprehensive documentation

Customer collaboration over contract negotiation

Responding to change over following a plan

Tạm dịch là

Con Người và Tương Tác giá trị hơn Quy Trình và Công Cụ

Phần Mềm Hữu Ích giá trị hơn Tài Liệu Hướng Dẫn

Cộng Tác Với Khách Hàng giá trị hơn Thương Thuyết Hợp Đồng

Chấp Nhận Thay Đổi giá trị hơn Làm Theo Kế Hoạch

Những Ý Nghĩa Đó Được Thể Hiện Nguyên Tắc Đằng Sau Tuyên Ngôn Agile

1/ Ưu tiên cao nhất là làm hài lòng khách hàng bằng việc cho họ thế những thay đổi có giá trị tới sản phẩm.

2/ Chấp nhận sự thay đổi, thậm chí vào giai đoạn cuối của dự án.
Agile giúp cho khách hàng dễ dàng thay đổi, thông qua đó tăng khả năng cạnh tranh trong thị trường.

3/ Xây dựng những thay đổi có giá trị tới sản phẩm thường xuyên, thông thường là từ 1 tuần tới 1 tháng, tuy nhiên thời gian càng ngắn sẽ càng tốt

4/ Đội ngũ phát triển sản phẩm và khách hàng phải làm việc cùng nhau hàng ngày trong suốt dự án.

5/ Xây dựng một đội ngũ với các cá nhân có động lực làm việc cao. Tạo cho họ môi trường thuận lời, hỗ trợ thường xuyên và tin tưởng để họ tự ra các quyết định để hoàn thành công việc.

6/ Phương hiệu quả nhất để trao đổi thông tin trong nhóm là đối thoại trực tiếp.

7/ Phần mềm làm việc hiệu quả là thước đo chính của sự tiến bộ cho quy trình Agile và đội nhóm.

8/ Các quy trình Agile thúc đẩy phát triển bền vững. Khách hàng và đội ngũ phát triển có thể để duy trì tiến độ phát triển sản phẩm bền vững vô thời hạn.

9/ Thường xuyên chú trọng ý đến hoàn thiện trong khâu kỹ thuật và thiết kế để tăng cường khả năng linh hoạt.

10/ Đơn giản hóa công việc là một nghệ thuật và là điều cần thiết.

11/ Những sản phẩm tuyệt vời nhất là thành quả của những đội nhóm được tổ chức tốt và khi họ có toàn quyền quyết định

12/ Trong khoảng thời gian đều đặn, đội nhóm phản ánh về cách vận hành của bản thân và điều chỉnh để dần trở nên tiến bộ hơn

Index