Category Archives: Giá trị Scrum

Những nguyên tắc phía sau tuyên ngôn Agile

Agile nổi tiếng là một framework đọc thì dễ những thật sự hiểu và thực hành thì bạn sẽ phải dành hàng tháng thậm chí là cả năm trời. Phía sau bản tuyên ngôn vỏn vẹn chỉ có 4 câu của Agile là những ý nghĩa lớn lao khác Individuals and interactions over processes and tools […]